Prijava na KATIS

OŠ Otočec, 26. avgust ter 19. in 26. november 2020

Za kolektiv Osnovne šole Otočec bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 26. avgusta ter 19. in 26. novembra 2020.

Program na OŠ Otočec

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.