Prijava na KATIS

OŠ Podbočje, 4., 12. in 28. oktober 2017

Za učiteljski kolektiv OŠ Podbočje smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 4., 12. in 28. oktobra 2017.

Program usposabljanja na OŠ Podbočje.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.