Prijava na KATIS

OŠ Podgora in Vrtec Kuteževo, OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, 26. januar ter 2., 9. in 16. februar 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektive OŠ Podgora in Vrtca Kuteževo ter OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 26. januarja ter 2., 9. in 16. februarja 2021.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program OŠ Podgora Kuteževo in OŠ Pregarje

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.