Prijava na KATIS

OŠ Podgora in Vrtec Kuteževo, OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, 26. januar ter 2., 9. in 16. februar 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektive OŠ Podgora in Vrtca Kuteževo ter OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 26. januarja ter 2., 9. in 16. februarja 2021.

Program OŠ Podgora Kuteževo in OŠ Pregarje

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.