Prijava na KATIS

OŠ Podgora Kuteževo, 27., 28. in 29. avgust 2019

Za kolektiv OŠ Podgora Kuteževo smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 27., 28. in 29. avgusta 2019.

Program na OŠ Podgora Kuteževo

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.