Prijava na KATIS

OŠ Podgora Kuteževo, 4. in 17. oktober, 7. in 22. november 2018

Za kolektiv Osnovne šole Podgora Kuteževo smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 4. in 17. oktobra ter 7. in 22. novembra 2018.

Program na OŠ Podgora Kuteževo

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.