Prijava na KATIS

OŠ Podgora Kuteževo, 5., 19., 27. februar, 5. marec 2018

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Podgora Kuteževo smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 5., 19. in 27. februarja ter 5. marca 2018.

Program usposabljanja na OŠ Podgora Kuteževo.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.