Prijava na KATIS

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, 12., 26. marec, 9., 23. april 2019

Za kolektiv OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 12. in 26. marca ter 9. in 23. aprila 2019.

Program na OŠ Oplotnica

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.