Prijava na KATIS

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, 4. in 11. oktober ter 8. in 15. november 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 4. in 11. oktobra ter 8. in 15. novembra 2017.

Program na OŠ Oplotnica

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.