Prijava na KATIS

OŠ Poljane, 15. in 17. oktober, 5. in 7. november 2019

Za kolektiv OŠ Poljane bomo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 15. in 17. oktobra ter 5. in 7. novembra 2019.

Program na OŠ Poljane

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.