Prijava na KATIS

OŠ Predoslje, 17. april in 8. maj 2018

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Predoslje smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 17. aprila in 8. maja 2018.

Program usposabljanja na OŠ Predoslje.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.