Prijava na KATIS

OŠ Raka, 29. september in 6. oktober 2020 ter 14. april in 12. maj 2021 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv OŠ Raka bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je bil delno izveden v živo 29. septembra in 6. oktobra 2020, 14. aprila in 12. maja 2021 pa bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli še preostali del.

Program na OŠ Raka

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.