Prijava na KATIS

OŠ Riharda Jakopiča, 11. februar, 23. marec in 28. junij 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Osnovne šole Riharda Jakopiča bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 11. februarja, 23. marca in 28. junija 2021.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program na OŠ Riharda Jakopiča

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.