Prijava na KATIS

OŠ Slave Klavore Maribor, 17., 20. in 21. oktober 2017

Za učiteljski kolektiv OŠ S. Klavore Maribor smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 17., 20. in 21. oktobra 2017.

Program usposabljanja na OŠ S. Klavore Maribor.

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.