Prijava na KATIS

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 28. oktober, 13. in 27. november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 28. oktobra ter 13. in 27. novembra 2019.

Program na OŠ Sava Kladnika Sevnica

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.