Prijava na KATIS

OŠ Selnica ob Dravi, 14., 21. in 28. januar ter 28. avgust 2020

Za kolektiv OŠ Selnica ob Dravi smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 14., 21. in 28. januarja ter 28. avgusta 2020.

Program na OŠ Selnica ob Dravi

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.