Prijava na KATIS

OŠ Selnica ob Dravi, 25. oktober, 7. november 2018, 10. januar in 14. februar 2019

Za kolektiv Osnovne šole Selnica ob Dravi smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 25. oktobra, 7. novembra 2018, 10. januarja in 14. februarja 2019.

Program na OŠ Selnica ob Dravi

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.