Prijava na KATIS

OŠ Slavka Gruma Zagorje ob Savi, 26. in 27. avgust 2020

Za kolektiv OŠ Slavka Gruma Zagorje ob Savi bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 26. in 27. avgusta 2020.

Program na OŠ Slavka Gruma

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.