Prijava na KATIS

OŠ Slivnica pri Celju, 4. in 18. februar ter 3. marec in 30. junij 2020

Za kolektiv OŠ Slivnica pri Celju smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 4. in 18. februarja ter 3. marca in 30. junija 2020.

Program na OŠ Slivnica pri Celju

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.