Prijava na KATIS

OŠ Šmarje Sap, 23. in 31. marec ter 3. april 2020

Za kolektiv Osnovne šole Šmarje Sap bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 23. in 31. marca ter 3. aprila 2020.

Program na OŠ Šmarje Sap

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.