Prijava na KATIS

OŠ Šmarjeta, 7. oktober 2020, 1. in 10. marec ter 10. maj 2021 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv OŠ Šmarjeta smo izvedli seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 7. oktobra 2020 v živo, 1. in10. marca ter 10. maja 2021 pa na daljavo, preko aplikacije ZOOM.

Program na OŠ Šmarjeta

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.