Prijava na KATIS

OŠ Šmartno pod Šmarno goro, 11. in 18. september, 5. oktober 2019

Za kolektiv OŠ Šmartno pod Šmartno goro bomo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 11. in 18. septembra ter 5. oktobra 2019.

Program na OŠ Šmartno pod Šmartno goro

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.