Prijava na KATIS

OŠ Tončke Čeč Trbovlje, 5., 7., 8. in 9. december 2017

Za konzorcijske partnerje smo na Osnovni šoli Tončke Čeč v Trbovljah izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 5., 7., 8. in 9. decembra 2017.

Program usposabljanja na OŠ Tončke Čeč Trbovlje

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.