Prijava na KATIS

OŠ Tončke Čeč Trbovlje, 6., 8. in 21. april ter 5. maj 2021

Za kolektiv OŠ Tončke Čeč Trbovlje smo izvedli seminar Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov, ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je na daljavo (preko aplikacije ZOOM) potekal 6., 8. in 21. aprila ter 5. maja 2021.

Program na OŠ Tončke Čeč

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.