Prijava na KATIS

OŠ Veliki Gaber, 10., 17., 23. in 30. januar 2019

Za kolektiv Osnovne šole Veliki Gaber smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 10., 17., 23. in 30. januarja 2019

Program na OŠ Veliki Gaber

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.