Prijava na KATIS

OŠ Veliki Gaber, 11., 18. 25. januar in 1. februar 2018

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Veliki Gaber smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 11., 18. in 25. januarja ter 1. februarja 2018.

Program usposabljanja na OŠ Veliki Gaber.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.