Prijava na KATIS

OŠ Videm pri Ptuju, 1., 18. april in 3. julij 2019

Za kolektiv Osnovne šole Videm pri Ptuju smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 1. in 18. aprila ter 3. julija 2019.

Program na OŠ Videm pri Ptuju

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.