Prijava na KATIS

OŠ Videm pri Ptuju, 25. in 26. oktober, 13. november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Videm pri Ptuju bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 25. in 26. oktobra ter 13. novembra 2019.

Program je v pripravi.

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.