Prijava na KATIS

OŠ Videm pri Ptuju, 25. in 26. oktober, 13. november 2019

Za kolektiv Osnovne šole Videm pri Ptuju smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 25. in 26. oktobra ter 13. novembra 2019.

Program na OŠ Videm pri Ptuju

 

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.