Prijava na KATIS

Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, 29. in 30. avgust 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole borcev za severno mejo Maribor smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 29. in 30. avgusta 2017.

Program usposabljanja na OŠ borcev za severno mejo Maribor.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.