Prijava na KATIS

Osnovna šola Brežice, 3., 4. in 10. marec 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Brežice smo sočasno izvedli seminarja Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje in Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi, ki ju izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminarja sta potekala 3., 4., 10. marca 2017.

Program seminarja v Osnovni šoli Brežice.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.