Prijava na KATIS

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper, 3. in 6. julij 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Elvire Vatovec Prade Koper smo izvedli seminar "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 3. in 6. julija 2017.

Program usposabljanja na OŠ Elvire Vatovec Prade Koper.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.