Prijava na KATIS

Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana, 29. in 30. junij 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana smo izvedli seminar "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 29. in 30. junija 2017.

Program usposabljanja na OŠ Franceta Bevka Ljubljana.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.