Prijava na KATIS

Osnovna šola Komen, 25. avgust, 4. in 11. september 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 25. avgusta ter 4. in 11. septembra 2017.

Program usposabljanja na Osnovni šoli Komen.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.