Prijava na KATIS

Osnovna šola Koper, 27. in 28. avgust 2018

Za konzorcijske partnerje OŠ Koper smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in intergracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 27. in 28. avgusta 2018.

Program v Kopru

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.