Prijava na KATIS

Osnovna šola Leskovec pri Krškem, 24. in 25. avgust 2017

Za konzorcijske partnerje Osnovne šole Leskovec pri Krškem smo izvedli seminar "Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 24. in 25. avgusta 2017.

Program v Leskovcu pri Krškem.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.