Prijava na KATIS

Osnovna šola Livada na Osnovni šoli Bičevje, 20. april, 9., 24. in 31. maj 2017

Za konzorcijske partnerje Osnovne šole Livada smo na Osnovni šoli Bičevje Ljubljana izvedli seminar "Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 20. aprila, 9., 24. in 31. maja 2017.

Program na Osnovni šoli Bičevje Ljubljana.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.