Prijava na KATIS

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, 15., 22., 29. marec in 5. april 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj smo izvedli seminar "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 15., 22., 29. marca in 5. aprila  2017.

Program seminarja v Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.