Prijava na KATIS

Osnovna šola Ob Rinži Kočevje, 25. avgust, 20. in 27. september 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Ob Rinži Kočevje smo izvedli seminar "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 25. avgusta ter 20. in 27. septembra 2017.

Program usposabljanja na OŠ Ob Rinži Kočevje.

 

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.