Prijava na KATIS

Osnovna šola Otočec, 24. in 25. avgust 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Otočec bomo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 24. in 25. avgusta 2017.

Program seminarja na OŠ Otočec.

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.