Prijava na KATIS

Osnovna šola Solkan, 28. in 29. junij 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Solkan smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 28. in 29. junija 2017.

Program usposabljanja na Osnovni šoli Solkan.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.