Prijava na KATIS

Osnovna šola Stara Cerkev, 24. in 25. avgust 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Stara Cerkev smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 24. in 25. avgusta 2017.

Program usposabljanja na OŠ Stara Cerkev.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.