Prijava na KATIS

Osnovna šola Tabor I Maribor, 30. in 31. avgust 2017

Za učiteljski kolektiv Osnovne šole Tabor I Maribor smo izvedli seminar "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 30. in 31. avgusta 2017.

Program usposabljanja na OŠ Tabor I Maribor.

 

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.