Prijava na KATIS

Ravne na Koroškem, 16. in 17. marec 2018

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« je potekalo 16. in 17. marca 2018 v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem, Na Gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem.

*Razpisali smo tri seminarje. Glede na število prijav nismo izvedli nobenega seminarja.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.