Prijava na KATIS

Koper, 26. in 27. junij 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 26. in 27. junija 2017 v prostorih Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria / Gimnazije Gian Rinaldo Carli, Gimnazijski trg 7, 6000 Koper.

Program usposabljanja v Kopru.

*Razpisali smo tri seminarje. Glede na število prijav nismo izvedli nobenega seminarja.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.