Prijava na KATIS

Krško, 18. in 19. maj 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 18. in 19. maja 2017 v prostorih Mladinskega centra Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško.

Program regijskega usposabljanja v Krškem.

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • zunanji izvajalci

Soorganizatorji:

  • Občina Krško
  • Mladinski center Krško
  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.