Prijava na KATIS

Ljubljana, 4. in 5. julij 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 4. in 5. julija 2017 v prostorih ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Program usposabljanja v Ljubljani.

*Razpisali smo tri seminarje. Glede na število prijav smo izvedli dva seminarja: "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje" in "Ničelna toleranca do nasilja".

 

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški Inštitut
  • zunanji izvajalci

Soorganizatorji:

  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.