Prijava na KATIS

Novo mesto, 19. in 20. oktober 2016

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« je potekalo 19. in 20. oktobra 2016 v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

Program regijskega usposabljanja v Novem mestu.

* Razpisali smo pet seminarjev. Glede na število prijav smo izvedli tri seminarje: "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", "Ničelna toleranca do nasilja" in " Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij".

 

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji sodelavci

Soorganizatorji:

  • Mestna občina Novo mesto
  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.