Prijava na KATIS

Slovenj Gradec, 10. in 11. marec 2017

Dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, je potekalo 10. in 11. marca 2017 (11.30–19.15, 8.00–15.45) v prostorih Prve Osnovne šole Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec.

Program regijskega usposabljanja v Slovenj Gradcu.

*Razpisali smo tri seminarje. Glede na število prijav smo izvedli dva seminarja: "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje" in "Ničelna toleranca do nasilja".

 

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v Galeriji.

 

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šoli.

 

Izvajalci:

  • ZRC SAZU
  • Pedagoški inštitut
  • zunanji sodelavci

Soorganizatorji:

  • Mestna občina Slovenj Gradec
  • Prva osnovna šola Slovenj Gradec
  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.