Prijava na KATIS

ŠC Nova Gorica - Strojna šola, 27., 28. junij in 29., 30. avgust 2018

Za kolektiv Šolski center Nova Gorica - Strojna šola smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 27. in 28. junija ter 29. in 30. avgusta 2018.

Program na ŠC Nova Gorica - Strojna šola

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.