Prijava na KATIS

Napovednik - Konzorcij

Program »Le z drugimi smo« izvajamo za vzgojiteljske / učiteljske / profesorske zbore v mreži 15 konzorcijskih partnerjev in 75 sodelujočih VIZ-zavodov, sodelujočih v projektu »Izzivi medkulturnega sobivanja«. Vsako šolsko leto bomo, v skladu z dogovorom, izvedli izbrani seminar:

2016/17: Izzivi sodobne družbe in šola

2017/18: Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

2018/19: Medkulturni odnosi in integracija

2019/20: Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog

2020/21: Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

 

Konzorcij v projektu »Izzivi medkulturnega sobivanja«:

Osnovna šola Koper, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Osnovna šola Antona Globočnika, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Srednja šola Jesenice in Srednja šola Slovenska Bistrica, ISA institut

http://www.medkulturnost.si