Prijava na KATIS

Napovednik - Nacionalno

Na nacionalnih usposabljanjih (ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana) izvajamo vseh pet seminarjev »Le z drugimi smo«. Kotizacije ni.
 

Napovednik – nacionalno NA DALJAVO

Preko aplikacije Zoom bomo aprila in maja 2021
izvedli vseh pet seminarjev Le z drugimi smo:


7., 8. 5. in 14., 15. 5. 2021:
l  Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog,
ZOOM-povezava:​​ https://us02web.zoom.us/j/81524725570?pwd=aW9DV2RpUmt4djlpa0VGVWNWVWlNQT09 
l  Izzivi sodobne družbe,
ZOOM-povezava: https://us02web.zoom.us/j/87452683971?pwd=MjJyeUhVUHRnSEV6V1Y3WGwxVndBUT09
PROGRAM
 

NAPOVEDUJEMO: 21., 22. 5. in 28., 29. 5. 2021:
Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
Prijave bodo odprte predvidoma 10. maja.

ŽE IZVEDENO: 9., 10. 4. in 16., 17. 4. 2021:
l  Medkulturni odnosi in integracija 
l  Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi 

 

Vsak seminar bo potekal dva petka (16–19.15) in dve soboti (8–11.15), 4 x 4 ure.

Seminarjev se lahko udeležite BREZPLAČNO vsi iz pedagoških kolektivov
(vrtci, osnovne in srednje šole, ljudske univerze, glasbene šole, dijaški domovi).

Vabljeni k prijavi preko Katisa!

Po 16-urni prisotnosti na seminarju vas vabimo k izpolnitvi evalvacije v Katisu (evalvacija bo mogoča en teden po zaključku seminarja,
o čemer boste obveščeni po e-pošti). Potem si boste lahko sami natisnili potrdilo o udeležbi (1 točka za napredovanje). 

Za dodatne informacije pišite na: info@lezdrugimismo.si

Vabilo
Vabilo 2
 

Predviden načrt nacionalnih usposabljanj:

  • april 2021
  • april in november 2020
  • april in november 2019
  • april in november 2018
  • april in november 2017
  • november 2016